Archive (70)

Psychologia pieniędzy - Morgan Housel - naszymi finansami rządzą emocje

Sep 16, 2022 ·  Agnieszka